Často kladené otázky
Nemôžete nájsť, čo hľadáte? Zavolajte nám na 1 888-327-6270

Zabezpečenia

Ako postupovať pri strate alebo krádeži mobilného zariadenia?
Ak ste bezpečnostný kód mPIN nemali poznačený vo svojom mobilnom telefóne alebo tablete, nemusíte platobnú kartu blokovať. V opačnom prípade odporúčame ihneď zablokovať všetky karty, ktoré máte v aplikácii InCard Masterpass™ zaregistrované. Stačí zavolať na telefónne číslo vydavateľskej banky.